Mev Chris-Mari le Hanie

Dosent


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2019 Sertifikaat Moderatorkursus Ander
2019 Werkswinkel Atlas.ti basiese en gevorderde werkswinkel Noordwes-Universiteit
2016 M.Ed. Kurrikulumstudies Noordwes-Universiteit
2014 B.Ed. Hons. Kurrikulumstudies Noordwes-Universiteit
2013 B.Ed. Senior en verdere onderwys en opleiding fase Noordwes-Universiteit
2013 Sertifikaat Assessor Noordwes-Universiteit

Publikasies

Jaar Titel Publikasie of uitgewer
2017 Embedding motivation in the self-directedness of first-year teacher students South African Journal of Higher Education
2017 Self-directed learning characteristics: Making learning personal, empowering and successful. African Review Journal

Aanbiedings

Datum Title Geleentheid
2019-10-10 Amending the curriculum for the Fourth Industrial revolution Edutech Africa 2019
2019-02-01 Roepingsgedrewe onderwys vir die 21ste eeu Aros
2018-10-24 BE for the 21st century SAERA conference

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) Assessering 1
Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) Ekonomie 1
Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) Besigheidstudies 1
Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) Kreatiwiteit in die onderwys 1
Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) Kurrikulum ontwikkeling 1
Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) Professionele Studies 1
Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) Ekonomie metodiek 1
Aros Assessering 1
Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) Navorsing 1
Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) Geskiedenis van onderwys 1
Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) Kurrikulumstudies 1
Aros Navorsingsteorie en Navorsingspraktyk 1
Aros Kurrikulumstudies 2

Modules 2021

Jaar Modulekode Modulenaam
2021 EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies
2021 ONSA111 Onderwys in Suid-Afrika
2021 NAVP421 Navorsingsprojek
2021 NAVT411 Navorsingsteorie
2021 ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde
2021 ONBS121 Klaskamerbestuur
2021 ONBS122 Klaskamerbestuur
2021 OWRR112 Onderwysreg
2021 ONWR111 Onderwysreg

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Lektor Aros 2019 2019
Kurrikulum Koördineerder Aros 2017 2017
Bestuurder: Institutionele Kwaliteit en Akademiese Steun Aros 2017 2019
Onderwyser Laerskool Goudkop 2016 2016
Dosent Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) 2015 2016
Akademiese assistent Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) 2014 2014
Fasiliteerder Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) 2013 2014
Registrasie assistent Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) 2013 2013