Institusionele Kwaliteit en Akademiese Steun

Die Institusionele Kwaliteit en Akademiese Steun-afdeling is oorhoofs verantwoordelik vir die beplanning, ontwerp, ontwikkeling, implementering en hersiening van Aros se programme en kursusse. Die kwaliteitversekering van Aros se programme, asook die kwaliteit van assessering en moderering geniet hoë prioriteit in hierdie afdeling. In hierdie afdeling word daar ook voortdurend aandag gegee aan die herakkreditasie van Aros se bestaande programme, asook aan akkreditasie van nuwe programme. Die ontwikkeling en hersiening van Aros se unieke kwaliteit studiegidse wat getuig van ’n Christelike inslag geniet deurlopend aandag. Ten einde die dosente en assistente te ondersteun in hul werksaamhede is daar deurlopend Onderrig en Leer opleiding geleenthede.  IKAS is ook verantwoordelik vir die ondersteuning van studente met betrekking tot e-Leer en e-Klas.

 

Die personeel van IKAS word in Tamarisk gehuisves.

 

Foto kom hier

Mev Adri Smit

Kwaliteitsbestuurder

adri.smit@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Roelanie Boersema

Kwaliteitversekeringassistent

roelanie.boersema@aros.ac.za

Foto kom hier

Mej Anet Dippenaar

Administratiewe Beampte

anet.dippenaar@aros.ac.za

Foto kom hier

Mej Lisenka Hagg

Studiegidskoördineerder

lisenka.hagg@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Elmari van der Merwe

Kurrikulumontwikkelaar

elmari.vandermerwe@aros.ac.za