Akademiese Kwaliteit en Ontwikkeling

Akademiese Kwaliteit en Ontwikkeling (AKO) is oorhoofs verantwoordelik vir die beplanning, ontwerp, ontwikkeling, implementering en hersiening van Aros se programme en kursusse. Die belangrikste taak van  AKO is om te verseker dat Aros se  programme en assessering-en-moderingsprosesse deurgaans van hoogstaande gehalte is. Daar word ook voortdurend aandag geskenk aan die herakkreditasie van Aros se bestaande programme en die akkreditasie van nuwe programme. Verder word daar ook gefokus op die ontwikkeling en hersiening van Aros se unieke kwaliteitstudiegidse, wat getuig van ’n Christelike inslag. Ten einde die dosente en assistente in hul werksaamhede  te ondersteun, is daar deurlopende opleidingsgeleenthede wat as Onderrig en Leer bekendstaan.  AKO is ook verantwoordelik vir die ondersteuning van studente met betrekking tot e-Leer en e-Klas.

 

Die personeel van Akademiese Kwaliteit en Ontwikkeling word in Tamarisk gehuisves.

 


Foto kom hier

Mej Anet Dippenaar

Administratiewe beampte: Programontwikkeling

anet.dippenaar@aros.ac.za