Akademiese Steundienste

Akademiese Steundienste vervul 'n ondersteunende rol wat beide Aros se dosente en studente aanbetref. Tans bestaan die afdeling uit 12 tutors. 

Die tutors ondersteun studente op akademiese vlak.   Die tutor se pligte behels onder meer die volgende: die ontwikkeling van inhoud vir aanlyn tutoraande en ondersteuning deur middel van e-Klas en individuele sessies met studente. Die tutors vervul ook ʼn ondersteuningsrol wat Aros se dosente aanbetref. Dit behels administratiewe werk, merk van semesteropdragte, semestertoetse en eksamenvraestelle. Akademiese Steundienste werk nou saam met Studentesake. (Sien Studentesake vir verdere inligting.)  

 

Mev Tanya Lamberts

Koördineerder: akademiese ondersteuning

tanya.lamberts@aros.ac.za


Foto kom hier

Mev Rolien Bisschoff

Tutor

rolien.bisschoff@aros.ac.za


Foto kom hier

Mej Christelle Fourie

Tutor

christelle.fourie@aros.ac.za

Mej Mariska Gerber

Tutor

mariska.gerber@aros.ac.za


Foto kom hier

Mej Hessie Moldenhauer

Tutor

hessie.moldenhauer@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Elinda Stols

Tutor

elinda.bosker@aros.ac.za

Foto kom hier

Mej Bejanka van Aswegen

Tutor

bejanka.vanaswegen@aros.ac.za

Foto kom hier

Mej Martiné van der Walt

Tutor

martine.vanderwalt@aros.ac.za

Foto kom hier

Mnr Marnus Venter

Tutor

marnus.venter@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Marguerite Wilke

Tutor

marguerite.wilke@aros.ac.za