Akademiese Steundienste

Akademiese Steundienste het 'n ondersteunende rol vir beide dosente en studente van Aros.  Tans bestaan die afdeling uit twaalf tutors.

Die tutors ondersteun studente op akademiese vlak.   Die rol van die tutor sluit onder andere in ondersteuning deur middel van individuele sessies met studente, sessies tydens aanlyntutoraande en ondersteuning deur middel van e-Klas.  Die tutors vervul ook ʼn ondersteuningsrol vir die dosente. Dit sluit in administratiewe werk, merk van semesteropdragte, semestertoetse en eksamenvraestelle. Die afdeling Akademiese steundienste werk nou saam met die afdeling Studentesake.  (Sien Studentesake vir verdere inligting). 

 

Foto kom hier

Mej Maretha Lubbe

Bestuurder: Studentesake

maretha.lubbe@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Tamryn Bezuidenhout

Tutor

tamryn.bezuidenhout@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Rolien Bisschoff

Tutor

rolien.bisschoff@aros.ac.za

Foto kom hier

Mej Elinda Bosker

Tutor

elinda.bosker@aros.ac.za


Foto kom hier

Mej Christelle Fourie

Tutor

christelle.fourie@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Hanlie Kleinhans

Tutor

hanlie.kleinhans@aros.ac.za


Foto kom hier

Mej Janke Mulder

Tutor

janke.mulder@aros.ac.za

Foto kom hier

Mej Bejanka van Aswegen

Tutor

bejanka.vanaswegen@aros.ac.za

Foto kom hier

Mej Martiné van der Walt

Tutor

martine.vanderwalt@aros.ac.za

Foto kom hier

Mnr Marnus Venter

Tutor

marnus.venter@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Marguerite Wilke

Tutor

marguerite.wilke@aros.ac.za