Vergaderingadministrasie (notularis/argivaris)

Alle notules en die argivering van notules en sakelyste is gesentraliseer by Vergaderingadministrasie.

Die notularis word gehuisves in Populier.

 

Foto kom hier

Mev Anja de Lange

Notularis en Argivaris

anja.delange@aros.ac.za