Steundienste: OperasioneelMnr Lukas Hurn

Operasionele Bestuurder: Steundienste

lukas.hurn@aros.ac.za


Mnr Wilhelm Meyer

Algemene Instandhouding Assistent

wilhelm.meyer@aros.ac.zaAros is by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as 'n private hoër onderwysinstelling geregistreer
kragtens die wet op Hoër Onderwys, 1997. Registrasienr: 2012/HE08/001.