Afdeling Bedryf

Die bestuursafdeling wat as "Bedryf" bekendstaan, hanteer Aros se finansies, geboue, terreine en infrastruktuur.

Die afdeling Bedryf se personeel word in Besembos en ander geboue gehuisves.  Die boekwinkel (Boekenhout) is in die gebou met die gelykduidende naam (Boekenhout).

Foto kom hier

Mnr Lukas Hurn

Registrateur Bedryf

lukas.hurn@aros.ac.za

Finansies

Foto kom hier

Mnr Hennie Vallentgoed

Bestuurder: Finansies

studenterekeninge@aros.ac.za

Inligtingstegnologie

Foto kom hier

Mnr Nick Venter

Operasionele Bestuurder

nick.venter@aros.ac.za

Inligtingstelsels

Foto kom hier

Mev Lien Nell

Bestuurder: Inligtingstelsels

lien.nell@aros.ac.za