Steundienste: Finansies

Die Finansiële Departement is ’n ondersteuningsdepartement van Aros wat daarna streef om alle studente en personeel te bedien met flinke en vriendelike diens.

Die doel van die departement is om die finansiële administrasie rondom studente- en diverse debiteure, en alles wat daarmee verband hou, te behartig.


Aros is by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as 'n private hoër onderwysinstelling geregistreer
kragtens die wet op Hoër Onderwys, 1997. Registrasienr: 2012/HE08/001.