Finansiële Afdeling

Die Finansiële Afdeling is ’n ondersteuningsdepartement van Aros wat daarna streef om alle studente en personeel te bedien met flinke en vriendelike diens.

Die doel van die afdeling is om die finansiële administrasie rondom studente- en diverse debiteure, en alles wat daarmee verband hou, te behartig.