Aros-Netwerk

Aros se Netwerk-afdeling is verantwoordelik vir ‘n wye verskeidenheid van take wat onder andere die bemarking en werwing van student insluit. Verder word ‘n reeks dienste gelewer: die skakeling met huidige studente en interne en eksterne belangegroepe, die ontwikkeling en instandhouding van die webblad, saamstel van bemarkingsmateriaal, korporatiewe identiteit (KID) bestuur, die reël van funksies en openbare skakeling.

Studentebemarking en –werwing resorteer ook in hierdie afdeling en alle skakeling met die media word vanuit hierdie kantoor behartig.