Skole-Netwerksentrum

Een van die belangrikste elemente van Onderwysstudies, is die prakties blootstelling by skole of werkgeïntegreerde leer (WIL). Dit is die ruggraat van elke onderwyskwalifikasie.  Die Skole-Netwerksentrum se funksie is om studente, skole en Aros saam te laat funksioneer om ten einde die studente se verpligte praktiese blootstelling te laat realiseer volgens elke praktiese module se vereistes. Die Skole-Netwerksentrum reël ook vir die aanbied van kursusse wat studente moet voltooi as vereiste vir elke praktiese module vanaf die tweedejaar.

Die funksies van die Skole-Netwerksentrum sluit in:

  • Plasing van Aros studente by funksionele skole elke jaar, om hul prakties te voltooi;
  • Skeduleer praktiese lesaanbiedings van studente vir Aros Assessor (kritles) vanaf tweedejaar;
  • Aanwys van ‘n proefleier by skole waar daar 3 of meer Aros studente prakties doen om goeie kommunikasie tussen Aros, die skool en studente te verseker gedurende die praktiesetydperk;
  • Reël van gepaste kursusse vir Aros studente se modulevereistes.Mev Fransie Drijfhout

Organiseerder: Onderwyspraktyk van Intermediêre Fase

fransie.drijfhout@aros.ac.za