Gebruikernaam is jou studentenommer, wagwoord is jou ID-nommer